Arxivar per Novembre de 2008

23
nov.
08

ELS NOSTRES CAVALLS.

De sempre recordo cavalls a casa. Nascut en el se d’una família pagesa de la Plana de Vic, on els cavalls sempre han tingut un lloc de privilegi, res a veure amb la resta d’animals de granja. A pagès els cavalls eren la força traccionadora i uns aliats indispensables pel treball diari. Aquelles grans eugues Hispano-bretones treballaven pràcticament 6 dies a la setmana. Al contrari que l’aca per la tartana que a part dels dissabtes, diumenges i dilluns, s’en lliurava gairebé tots els altres dies. Amés es procurava que criessin cada any ja que això significava una bona font d’ingressos xtres. Pensem que fins als anys 60′ un poltre es venia pel preu de 2 vedells. Després amb la mecanització del camp va venir la gran devallada d’efectius però vaja això sria objecte d’un altre escrit.

Tornant a lo nostre, diguem que va ser precisament al 1970 quan el pare va comprar-nos el primer cavall de sella només amb la finalitat de poder-lo muntar. I d’aquí fins avui. En aquest temps han passat molts cavalls i han crescut molts poltres. Primer van ser els creuats sense papers, després els welsh, els P.R.E. i desde el 95, els anglo-árabs. Amb tots he mirat d’entendrem-hi, tinc que dir que no sempre obtinguent-ne el mateix resultat. Uns eren més “guapos”, altres més voluntariosos però tots han deixat el seu record, la seva emprenta i m’han fet conèixer una mica més les claus de la sev manera de ser.

Vegem-ne alguns exemplars. Diguem que per a mi els cavalls no han estat altre cosa que un entreteniment, una passió però des de 1995 el meu germà Jordi Traveria n’ha fet la seva professió, domant-los per a la sella i l’enganxe al Centre de Doma d’Osona, al que ens referirem més endavant.

fitxa-endallo-a1

fitxa-tranquilino

fitxa-traviata "Terry" 1975Floyd 1983

         “Terry” 1975                        “Floyd” 1983

 

"DIKA" 1985  explorar0008  "Barqueño" 1994 

    “Dika” 1985        “Lebrijana”1986  “Barqueño”1994

23
nov.
08

EL WESTFALIÀ

westfalia-rawelle_w0014Un altre de les grans races alemanyes de cavalls d’esport que porta anys triunfan en competicions de nivell internacional. Molt semblant al Hannoverià, pels orígens comuns d’ambdues races, sol ser una mica més pesant. De fet fins als anys 60 se la considerava una varietat del hannoverià. Però les diferents línies de cria les varen separar definitivament. De fet l’associació de criadors resulta ser la que manté un contacte més estret amb els genets professionals, molt nombrosos en la regió de cria de la raça, deixant-se orientar molt per les preferències d’aquests a fi d’obtenir un cavall que sigui del seu gust.

Així no es d’estranyar que s’hagi donat un especial valor a les aptituds psíquiques dels reproductors a fi de que aquestes es transmetin als seus descendents. El westfalià d’avui resulta un cavall cooperatiu i d’ensinistrament fàcil, fins i tot podríem dir que amable.

En aquest sentit no es d’estranyar que pertanyin a aquesta raça grans especialistes en doma com “Rembrant”, “Angelo XX” i encara per sobre, “Alherich” el gran cavall de Reiner Klimke, or a Los Angeles 84.

En salt destaquem a  “Romadur”, “Rubistein”, “Roman” o “Fire”.

23
nov.
08

EL SELLA FRANCES

selle_francaisLa raça francesa amb més projecció internacional, resultat d’una exitosa combinació de gens que criadors, majoritàriament amateurs, han aconseguit amb les ajudes d’una decidida administració veïna en lo que es refereix a la cria i a la projecció internacional dels seus productes. Però anem per parts.

Diguem que els orígens, per fer-ho molt resumit ja que a l’apartat d’altres articles n’hi ha un que parla una mica de tot això, son al segle XIX quan els criadors normands, incentivats per l’administració a fi d’obtenir més exemplars per la cavalleria lleugera, varen cobrir les seves eugues autòctones amb sementals PSI formant-se així l’anglo-normando que va ser l’autentica base per arribar a traves de generacions i especialment després de la Segona Guerra mundial incorporant nova sang, d’àrab, de trotadors i sobretot d’anglo-àrabs. Aquesta darrera raça continua mantenint encara la seva influencia de tal manera que prop del 20% dels naixements posseeixen un genitor anglo-àrab.

D’el Sella Francès, que ha admès tot tipus d’influències des de els seus inicis, no podem dir que destaqui per la seva homogeneïtat. En el Sella Francès es mantenen moltes línies de cria. Des de cavalls amb poques aptituds esportives, criats només pel lleure a veritables màquines de competició que poden fer ombra als millors de altres races més especialitzades.

Tots els afeccionats recordarem aquell petit “Jappeloup de Luze” guanyant la final de SALT a Barcelona 92. “Jappeloup” va ser un cavall extraordinari que va trobar en Pierre Durand el genet que va saber treure tot el millor que tenia aquell petit cavall criat a Normandia. Va morir prematurament a l’edat de   anys, quan estava recollint els fruits de tot el treball fet per aquell cavall de 158cms que aconseguia superar en les grans probes a la resta de competidors, algú dels quals li trepen 20cms d’alçada.

I es que no hem d’oblidar que el Sella Francès, està considerat un animal de sang calenta com els anglo-àrabs i això fa que per caràcter lluitador, ganes i coratge, pugin compensar les millors aptituds físiques de races com les dues precedents que son de sang tèbia o “mitra sang”.

Dèiem que junt amb l’anglo-àrab, está considerada la gran aportació francesa a la hípica mundial en quant a cavalls d’esport. De totes maneres diguem que en la llista de grans races formades a França no podíem oblidar al Trotador Francès o a les grans races traccionadores Percherons, Bretons i Bolonyesos. No ha estat per atzar que França s’hagi convertit gràcies a elles en la més gran potencia exportadora, venen cavalls als cinc continents.

Es en aquest context en el que cal veure la feina feta amb el Sella Francès que des de la seva acceptació oficial con a raça el 1958, ha millorat generació darrera generació fins aconseguir un cavall àgil i resistent, amb una longitud de canyes especialment llarga el que li confereix una acció particularment activa amb un “tranco” especialment ampli i flexible.

Amés ha influït en moltes de les grans races d’esport.

Com a exemplars destacables, a part del ja comentat “Jappeloup de Luze”, caldria ressenyar “Oyeron du Moulin”, “Alme Z” o    que a més dels seus èxits esportius s’han convertit en grans sementals que han influït de manera molt important en la formació o millora d’altres races.

23
nov.
08

EL HANNOVERIÀ

hannoveria-necanto-1Fins el 1714, amb l’arribada al tro de Jorge I, la cria de cavalls a la regió de la que prenen el nom, es dirigía cap a l’obtenció d’exemplars per a les feines agrícoles. Sota el regnat d’aquest rei i encara més del seu fill Jorge II, que va fundar l’eugassada de Celle entre Hamburg i Hannover, l’aportació de P.S.I. i Holstein van anar aconseguint uns animals molt apropiats pel tir lleuger. Era l’època dels carruatges. Tant mercaderies com viatgers es movien per tracció animal. I no diguem de les classes benestants, de l’aristocràcia o de les grans carrosses de la noblesa. Amb el temps, els gustos i les necessitats van anar canviant i afegint-hi sang Trakehner, més P.S.I. y algun PRá es va aconseguir el magnífic cavall de sella que es en l’actualitat. Desde el 1888 es va constituir l’associació de criadors que actualment conta amb 16.000 associats.

Les llistes dels resultats obtinguts en competició que elabora la WBFSH, no donen lloc a dubtes. En la classificació per races figura en 1er lloc en CSO, en 1er lloc en Doma clàssica i el el 4art en CCE. Però el que el confirma definitivament com a n 1 indiscutible, es el fet de que la mitja dels cavalls Hannoverians que concursen, ha aconseguit està molt per sobre de la mitja de qualsevol altre raça. Sempre hi ha hagut cavalls, sigui de la raça que sigui, que han sobresortit i han aconseguit estar molt per sobre dels seus competidors, però el que s’ha aconseguit amb el Hannoverià i les seves estrictes i selectives directrius de cria es aconseguir que la majoria dels productes siguin molt competitius i el que es més important, pugin col·locar-se a les quadres dels genets que competeixen.

Arribats a aquest punt, hem de referir-nos a la paraula màgica que qualsevol entès en la psicologia equina no dubtarà en qualificar com a importantíssima i la paraula es “fàcil”. Així es com majoritàriament es defineix el Hannoverià actual, “és un cavall fàcil”. Fàcil per que el seu caràcter temperat i les seves ganes, unides a la facilitat de mobilitat que li dona el seu físic, fan que et permeti errors que un altre cavall més reactiu, no et perdonaria.

Per altre part indicar que la seva sang ha influït enormement sobre moltes altres races de competició. Exemplars que en son un bon exemple, sense voler estendre’m massa serien: “E.T. FRH”, “Ratina Z”, “Dulf”, “For Pleasure”, “Radiator” i en doma “Nissan Gigoló”, “Welcome”, “Nissan Giorgio” o “Antoni FRH”.

En quan a les seves característiques, son molt similars a les de tots els cavalls d’aquest grup pel que no les enumerarem ja que seria repetitiu i es fàcilment consultable en qualsevol web. Jo mateix em declaro incompetent per distingir entre un Hannoverià i un KWPN o segons quins Sella francesos.

22
nov.
08

EL CAVALL D’ESPORT ESPANYOL(C.D.E.)

dandy-2Després d’anys i panys de que els criadors de cavalls d’esport i molt especialment els de salt d’obstacle, demanessin al Ministeri de Defensa la creació d’un llibre de registre i no les cartes de creuat que fins fa ben poc s’expedien, s’ha resolt la situació. Es més, crec que s’ha resolt molt i molt be. Seguint els passos dels darrers llibres creats a Europa per aquests cavalls esportius, han permès incloure com a races admeses , les més importants des de el punt de vista esportiu. Així, només amb l’exigència que els reproductors estiguin inscrits al llibre registre de la raça a la que pertanyin o hagin estat admesos a la relació fundacional del 1 de gener de 1998 per aquells exemplars amb resultats esportius contrastats.

Així con França contava amb el Sella Francès, Holanda amb el KWPN o Alemanya amb el Hannoverià, Espanya no contava, llevat del Aà de qui ja hem parlat abans, amb cap raça especialitzada en C.S.O. Per altre banda tampoc existia la possibilitat de registrar els productes d’aquestes o altres races importades i es clar, la cria estava reduïda a la mínima expressió tot i els esforços de ANCADES com únic organisme que vetllava pels interessos d’aquest reduït nombre de criadors.

La mesura obre un nou horitzó a tots els criadors per la possibilitat d’encreuar entre si els millors exemplars, independentment de la seva raça, en la línia dels millors WBFSH(World Breeding Federation for Sport Horses). La facilitat de poder creuar les nostres eugues buscant els millors sementals, amb la única limitació de l’import que estem disposats a desemborsar junt amb els avenços aconseguits en inseminació artificial, seran decisius per una ràpida millora de la cabana.

Comentar també que l’admissió de sang P.R.E. y Há, pot donar un plus d’harmonia i distinció en els productes que incorporin, encara que sigui en una petita proporció, els gens d’aquestes races tant nostres. En aquest sentit fer només esment de la singularitat del nostre llibre al admetre també Trotons, Mallorquins i Menorquins.

Tot plegat, crec que es una de les millors mesures que s’han implantat per posar a disposició dels genet, cavalls realment competitius criats aquí. Amb tot, es necessitaran d’uns anys per recuperar el temps perdut i acostar-nos al nivell d’altres països i d’aquesta manera ajudar a que els genets no hagin de mirar tant sovint a l’exterior per renovar les seves quadres. En aquest sentit comentar la destacable participació de “Fenicio”, criat per Ramon Beca, sota la sella d’un dels grans en CCE, el neozelandés Andrew Nicholson als passats jocs olimpics d’Atenes.

Solzament com a mostra de les múltiples combinacions que queden englobades en el nostre C.D.E., reprodueixo un quadrant en el que hi figuren totes.

taula-formacio-cde

Cuadrant de formació del C.D.E. (Caballo de Deporte Español)

P.S.I.

PRá

P.R.E

T.E.

MALL

P.S.I.(Pura Sang Anglés)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

PRá (Pura Raça Arab)

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

(Anglo-árab)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

(Hispano-àrab)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

P.R.E.(Pura Raça Espanyola)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

T.E. (Trotón Espanyol)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

MALL. (Mallorquí)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

MEN. (Menorquí)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.Ex.(Cavall d’Esport Extranger)*

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E. (Cavall D’esport Espanyol)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

Cuadrant de formació del C.D.E. (Caballo de Deporte Español)

P.S.I.

PRá

P.R.E

T.E.

MALL

P.S.I.(Pura Sang Anglés)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

PRá (Pura Raça Arab)

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

(Anglo-árab)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

(Hispano-àrab)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

P.R.E.(Pura Raça Espanyola)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

T.E. (Trotón Espanyol)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

MALL. (Mallorquí)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

MEN. (Menorquí)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.Ex.(Cavall d’Esport Extranger)*

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E. (Cavall D’esport Espanyol)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

Cuadrant de formació del C.D.E. (Caballo de Deporte Español)

P.S.I.

PRá

P.R.E

T.E.

MALL

MEN

C.D.Ex

P.S.I.(Pura Sang Anglés)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E

C.D.E.

PRá (Pura Raça Arab)

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E

C.D.E.

(Anglo-árab)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E

C.D.E.

(Hispano-àrab)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E

C.D.E.

P.R.E.(Pura Raça Espanyola)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E

C.D.E.

T.E. (Trotón Espanyol)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E

C.D.E.

MALL. (Mallorquí)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

MEN. (Menorquí)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E.

C.D.Ex.(Cavall d’Esport Extranger)*

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E

¿

C.D.E. (Cavall D’esport Espanyol)

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E

C.D.E.

C.D.E

C.D.E.